Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-09-07

Denna Integritetspolicy beskriver hur Bokförlaget Thorén
& Lindskog AB samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter när du
besöker, använder våra tjänster eller gör ett köp från
https://thorenochlindskog.se/ eller på annat sätt kommunicerar med oss. I denna
integritetspolicy avser ”du” och ”din” dig som användare av
tjänsterna, oavsett om du är en kund, webbplatsbesökare eller annan person vars
information vi har samlat in i enlighet med denna integritetspolicy.

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant. Genom att
använda någon av tjänsterna samtycker du till insamling, användning och
utlämnande av din information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Om
du inte samtycker till denna sekretesspolicy ska du inte ta del utav någon av
tjänsterna.

   

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna policy till och från, till exempel för att
återspegla ändringar i vår verksamhet eller av andra operativa, juridiska eller
regulatoriska skäl. Vi kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på
webbplatsen, uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” ovan och vidta
alla andra åtgärder som krävs enligt tillämplig lag.

   

Hur vi samlar in och
använder dina personuppgifter

För att tillhandahålla våra tjänster samlar vi in och har under de senaste
12 månaderna samlat in personuppgifter om dig från en mängd olika källor,
enligt vad som anges nedan. Den information som vi samlar in och använder
varierar beroende på hur du interagerar med oss.

Utöver de specifika användningsområden som anges nedan kan
vi använda information som vi samlar in om dig för att kommunicera med dig,
tillhandahålla tjänsterna, uppfylla tillämpliga rättsliga skyldigheter,
genomdriva tillämpliga användarvillkor och för att skydda eller försvara
tjänsterna, våra rättigheter och våra användares eller andras rättigheter.

 

Vilken personlig information vi samlar in

Vilka typer av personuppgifter vi samlar in om dig beror på hur du interagerar med vår webbplats och använder våra tjänster. När vi använder termen ”personuppgifter” hänvisar vi till information som identifierar, relaterar till, beskriver eller kan associeras med dig. I följande avsnitt beskrivs de kategorier och specifika typer av personuppgifter som vi samlar in.

   

Information som vi samlar in direkt från dig

Information som du direkt skickar till oss via våra tjänster kan inkludera:

– Grundläggande kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

– Beställningsinformation inklusive ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsbekräftelse, e-postadress, telefonnummer.

– Shoppinginformation inklusive de artiklar du visar, lägger i din kundvagn eller lägger till i din önskelista.

– Information om kundsupport inklusive den information du väljer att inkludera i kommunikation med oss, till exempel när du skickar ett meddelande via tjänsterna.

Vissa funktioner i Tjänsterna kan kräva att du direkt förser oss med viss information om dig själv. Du kan välja att inte tillhandahålla denna information, men det kan hindra dig från att använda eller komma åt dessa funktioner.

   

Information som vi samlar in via cookies

Vi samlar också automatiskt in viss information om din interaktion med vår hemsida och butik med hjälp av cookies. Användningsdata kan innehålla information om hur du kommer åt och använder vår webbplats, inklusive enhetsinformation, webbläsarinformation, information om din nätverksanslutning, din IP-adress och annan information om din interaktion med tjänsterna.

   

Information som vi erhåller från tredje part

Slutligen kan vi få information om dig från tredje part, inklusive från leverantörer och tjänsteleverantörer som kan samla in information för vår räkning, t.ex:

– Företag som stöder vår webbplats och våra tjänster, till exempel WordPress och Mailchimp.

– Våra betalningsbehandlare (WooCommerce), som samlar in betalningsinformation (t.ex. bankkonto, kredit- eller betalkortsinformation, faktureringsadress) för att behandla din betalning i syfte att uppfylla dina beställningar och förse dig med produkter eller tjänster som du har begärt, i syfte att fullgöra vårt avtal med dig.

– När du besöker vår webbplats, öppnar eller klickar på e-postmeddelanden som vi skickar till dig eller interagerar med våra tjänster eller annonser kan vi, eller tredje parter som vi arbetar med, automatiskt samla in viss information med hjälp av spårningsteknik online som pixels, web beacons, software developer kits, tredjepartsbibliotek, och cookies.

All information som vi erhåller från tredje part kommer att behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för riktigheten i den information som vi tillhandahåller av tredje part och är inte ansvariga för någon tredje parts policyer eller praxis. För mer information, se avsnittet nedan, Tredje parts webbplatser och länkar.

   

Hur vi använder dina personuppgifter

– Tillhandahålla produkter och tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att förse dig med våra tjänster i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, inklusive att behandla dina betalningar, uppfylla dina beställningar, skicka meddelanden till dig relaterade till ditt köp, returer, byten eller andra transaktioner, för att skapa, underhålla och på annat sätt hantera ditt besök, för att ordna med frakt, underlätta eventuella returer och byten och göra det möjligt för dig att publicera recensioner eller kommentarer.

– Marknadsföring och reklam. Vi använder dina personuppgifter för marknadsförings- och reklamändamål, till exempel för att skicka marknadsföring, reklam och reklamkommunikation via e-post, textmeddelande eller post, och för att visa dig annonser för produkter eller tjänster. Detta kan inkludera att använda dina personuppgifter för att bättre skräddarsy tjänsterna och annonseringen på vår webbplats och andra webbplatser.

– Säkerhet och bedrägeribekämpning. Vi använder dina personuppgifter för att upptäcka, utreda eller vidta åtgärder avseende eventuell bedräglig, olaglig eller skadlig aktivitet. 

– Kommunicera med dig. Vi använder dina personuppgifter för att ge dig kundsupport och förbättra våra tjänster. Detta är i vårt legitima intresse för att vara lyhörda för dig, tillhandahålla effektiva tjänster till dig och upprätthålla vår affärsrelation med dig.

   

Cookies

Liksom många andra webbplatser använder vi cookies på vår webbplats. Vi använder cookies för att driva och förbättra vår webbplats och våra tjänster (inklusive för att komma ihåg dina åtgärder och preferenser), för att köra analyser och bättre förstå användarnas interaktion med tjänsterna (i vårt legitima intresse att administrera, förbättra och optimera tjänsterna). Vi kan också tillåta tredje parter och tjänsteleverantörer att använda cookies på vår webbplats för att bättre anpassa tjänster, produkter och reklam på vår webbplats och andra webbplatser.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies som standard, men du kan välja att ställa in din webbläsare för att ta bort eller avvisa cookies via dina webbläsarkontroller. Tänk på att borttagning eller blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse negativt och kan leda till att vissa av tjänsterna, inklusive vissa funktioner och allmän funktionalitet, fungerar felaktigt eller inte längre är tillgängliga. Dessutom kan blockering av cookies inte helt förhindra hur vi delar information med tredje part, t.ex. vår butik som drivs med WooCommerce.

   

Hur vi lämnar ut personuppgifter

Under vissa omständigheter kan vi lämna ut dina personuppgifter till tredje part för legitima ändamål som omfattas av denna sekretesspolicy. Sådana omständigheter kan inkludera:

– Med leverantörer eller andra tredje parter som utför tjänster för vår räkning (t.ex. IT-hantering, betalningshantering, dataanalys, kundsupport, molnlagring, uppfyllande och frakt).

– Med affärs- och marknadsföringspartner, för att tillhandahålla tjänster och annonsera till dig. Våra affärs- och marknadsföringspartners kommer att använda din information i enlighet med deras egen sekretesspolicy.

– När du begär eller på annat sätt samtycker till vårt utlämnande av viss information till tredje part, till exempel för att skicka produkter till dig eller genom din användning av widgetar för sociala medier eller inloggningsintegrationer.

– I samband med en affärstransaktion som en fusion eller konkurs, för att uppfylla tillämpliga rättsliga skyldigheter (inklusive att svara på stämningar, husrannsakningsorder och liknande förfrågningar), för att genomdriva tillämpliga användarvillkor och för att skydda eller försvara tjänsterna, våra rättigheter och våra användares eller andras rättigheter.

Vi har under de senaste 12 månaderna lämnat ut följande kategorier av personuppgifter och känsliga personuppgifter om användare för de ändamål som anges ovan i ”Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter” och ”Hur vi lämnar ut personuppgifter”:

   

Kategorier av personuppgifter:

– Identifierare såsom grundläggande kontaktuppgifter och viss order- och kontoinformation

– Kommersiell information såsom orderinformation, shoppinginformation och kundsupportinformation

– Internet eller annan liknande nätverksaktivitet, såsom användningsdata

   

Kategorier av mottagare:

– Leverantörer och tredje parter som utför tjänster för vår räkning (t.ex. Internetleverantörer, betalningsbehandlare, fullgörelsepartner, kundsupportpartner och leverantörer av dataanalyser)

– Affärs- och marknadsföringspartner

Vi använder eller lämnar inte ut känsliga personuppgifter i syfte att dra slutsatser om ditt privatliv.

Vi har ”sålt” och ”delat” (enligt definitionen i tillämplig lag) personuppgifter under de senaste 12 månaderna i syfte att delta i reklam- och marknadsföringsaktiviteter, enligt följande. 

   

Användargenererat innehåll

Tjänsterna kan göra det möjligt för dig att publicera produktrecensioner och annat användargenererat innehåll. Om du väljer att skicka användargenererat innehåll till något offentligt område på vår hemsida kommer detta innehåll att vara offentligt och tillgängligt för alla.

Vi kontrollerar inte vem som har tillgång till den information som du väljer att göra tillgänglig för andra, och kan inte garantera att parter som har tillgång till sådan information kommer att respektera din integritet eller hålla den säker. Vi ansvarar inte för integriteten eller säkerheten för någon information som du gör allmänt tillgänglig, eller för riktigheten, användningen eller missbruket av någon information som du lämnar ut eller tar emot från tredje part.

   

Tredje parts webbplatser och länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser eller andra onlineplattformar som drivs av tredje part. Om du följer länkar till webbplatser som inte är anslutna till eller kontrolleras av oss, bör du granska deras sekretess- och säkerhetspolicyer och andra villkor. Vi garanterar inte och ansvarar inte för sekretess eller säkerhet på sådana webbplatser, inklusive noggrannhet, fullständighet eller tillförlitlighet för information som finns på dessa webbplatser. Information som du tillhandahåller på offentliga eller halvoffentliga platser, inklusive information som du delar på tredje parts sociala nätverksplattformar, kan också vara synlig för andra användare av tjänsterna och/eller användare av dessa tredjepartsplattformar utan begränsning vad gäller dess användning av oss eller av en tredje part. Vårt inkluderande av sådana länkar innebär inte i sig något stöd för innehållet på sådana plattformar eller för deras ägare eller operatörer.

   

Uppgifter om barn

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn, och vi samlar inte medvetet in någon personlig information om barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som har försett oss med sina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan för att begära att de raderas.

Från och med ikraftträdandedatumet för denna integritetspolicy har vi ingen faktisk kännedom om att vi ”delar” eller ”säljer” (enligt definitionen i tillämplig lag) personuppgifter för personer under 16 år.

   

Säkerhet och lagring av din information

Observera att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga, och vi kan inte garantera ”perfekt säkerhet”. Dessutom kan det hända att information som du skickar till oss inte är säker under överföringen. Vi rekommenderar att du inte använder osäkra kanaler för att kommunicera känslig eller konfidentiell information till oss.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på olika faktorer, till exempel om vi behöver informationen för att upprätthålla ditt konto, tillhandahålla tjänsterna, uppfylla rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller genomdriva andra tillämpliga avtal och policyer.

   

Dina rättigheter och val

Beroende på var du bor kan du ha några eller alla av de rättigheter som anges nedan i förhållande till dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, kan endast gälla under vissa omständigheter och i vissa fall kan vi avslå din begäran enligt vad som är tillåtet enligt lag.

– Rätt till åtkomst/information. Du kan ha rätt att begära tillgång till personuppgifter som vi har om dig, inklusive information om hur vi använder och delar din information.

– Rätt till radering. Du kan ha rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig.

– Rätt att korrigera. Du kan ha rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter som vi har om dig.

– Rätt till portabilitet. Du kan ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att begära att vi överför dem till en tredje part, under vissa omständigheter och med vissa undantag.

– Rätt att välja bort försäljning eller delning eller riktad reklam. Du kan ha rätt att be oss att inte ”sälja” eller ”dela” dina personuppgifter eller att välja bort behandling av dina personuppgifter för ändamål som anses vara ”riktad reklam”, enligt definitionen i tillämpliga sekretesslagar.

– Rätt att begränsa och/eller välja bort användning och utlämnande av känsliga personuppgifter. Du kan ha rätt att be oss att begränsa vår användning och/eller vårt utlämnande av känsliga personuppgifter till endast det som är nödvändigt för att utföra våra tjänster/köp eller tillhandahålla de varor som en genomsnittlig person rimligen kan förvänta sig.

– Begränsning av behandling: Du kan ha rätt att be oss att stoppa eller begränsa vår behandling av personuppgifter.

– Återkallande av samtycke: Om vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter kan du ha rätt att återkalla detta samtycke.

– Överklagande: Du kan ha rätt att överklaga vårt beslut om vi vägrar att behandla din begäran. Du kan göra det genom att svara direkt på vårt avslag.

– Hantering av kommunikationspreferenser: Vi kan skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, och du kan när som helst välja att inte ta emot dessa genom att använda det avregistreringsalternativ som visas i våra e-postmeddelanden till dig. Om du väljer bort detta kan vi fortfarande skicka e-postmeddelanden som inte är reklam, t.ex. om ditt konto eller beställningar som du har gjort.

Du kan utöva någon av dessa rättigheter där det anges på vår webbplats eller genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan.

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dessa rättigheter. Vi kan behöva samla in information från dig för att verifiera din identitet, t.ex. din e-postadress eller kontoinformation, innan vi kan ge ett substantiellt svar på begäran. I enlighet med tillämpliga lagar kan du utse en auktoriserad agent som ska göra förfrågningar för din räkning för att utöva dina rättigheter. Innan vi accepterar en sådan begäran från en agent kommer vi att kräva att agenten tillhandahåller bevis på att du har auktoriserat dem att agera för din räkning, och vi kan behöva att du verifierar din identitet direkt med oss. Vi kommer att svara på din begäran inom rimlig tid enligt vad som krävs enligt tillämplig lag.

   

Klagomål

Om du har klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du, beroende på var du bor, ha rätt att överklaga vårt beslut genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan, eller lämna in ditt klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

   

Internationella användare

Observera att vi kan överföra, lagra och behandla dina personuppgifter utanför det land du bor i, inklusive USA. Dina personuppgifter behandlas också av personal och tredje parts tjänsteleverantörer och partners i dessa länder.

Om vi överför dina personuppgifter utanför Europa kommer vi att förlita oss på erkända överföringsmekanismer som Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, eller motsvarande avtal som utfärdats av den relevanta behöriga myndigheten i Storbritannien, såvida inte dataöverföringen sker till ett land som har fastställts ge en adekvat skyddsnivå.

   

Kontakt

Om du har några frågor om vår integritetspraxis eller denna integritetspolicy, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du ringa + 49 172 2127820 eller e-posta oss på info@thorenochlindskog.se eller med post till Carl-Gustaf Lindstedts gata 10, Stockholm, 112 69, Sverige.

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar är vi personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.