Manus

Hej,

Har du ett manus du vill att vi ska läsa? Hör först av dig med en kort presentation av dig själv, din manusidé och varför du valt att skicka in det till just oss på manus@tochl.se. Då får vi en uppfattning om det passar in i vår utgivning innan vi läser själva manuset och du får höra mer om oss. Vi hörs!