Författarna

Den gamle kungen i exil

Omslag till Den gamle kungen i exil (300 dpi)

Arno Geiger

Arno Geiger (foto: D.P. Gruffot) (300 dpi)

Gerhart Hauptmann

Gerhart Hauptmann (1862-1946) föddes i tyska Schlesien inte långt från Breslau (i dag Wrocław). Han är kanske mest känd som dramatiker men skrev även romaner och lyrik. Hauptmanns författarskap har gjort stort avtryck inom naturalismen och symbolismen.

Till hans viktigaste verk räknas de två pjäserna Vävarna och Före soluppgången samt prosatexten Banvaktare Thiel.

Hauptmann tilldelades Nobelpriset i litteratur 1912.