Lindskog i Leipzig

Årets bokmässa i Leipzig hade över 2000 utställare och nästan 150 000 besökare. Men det som gör bokmässan i Leipzig alldeles speciell är ramprogrammet Leipzig liest. I år med mer än 1500 författare på över 300 scener. En tisdag i mars träffades fyra nordbor, två britter och en irländare i Leipzig, inbjudna till bokmässan av […]