Ralf Rothmann

Omslag till Mjölk och kol (300 dpi)