Nödlidande banker – årets tyska oord

Årets oord eller ickeord utses av organisationen Unwort des Jahres och definieras som den ”värsta språkliga nykonstruktionen eller den mest klandervärda eufemismen”, som Nationalencyklopedin skriver i en artikel från 2005.

Årets oord blev notleidende Banken, d.v.s. nödlidande banker. Juryn motiverar detta med att begreppet vänder upp och ner på orsakerna till och följderna av den ekonomiska krisen i världen. Samtidigt som ländernas ekonomier får allt större problem och skattebetalarna tvingas bära bördan av miljardlån, görs bankerna med begreppet nödlidande banker till offer, trots att de i hög grad varit med och skapat den nuvarande krisen.

Juryn kritiserade även begreppet Rentnerdemokratie (pensionärsdemokrati) som myntades av f.d. förbundspresidenten Roman Herzog samt begreppet Karlsruhe-Touristen (Karlsruhe-turister).

Sedan 1991 har organisationen Unwort des Jahres varje år utsett årets oord i Tyskland. Vem som helst kan skicka in förslag men en jury som består av språkvetare och journalister utser oberoende det aktuella oordet. Valet av oord väcker ofta debatt i Tyskland vilket juryn är medveten om eftersom man i första hand vill öka reflektionen kring hur ord och begrepp används.

I Sverige finns varken årets ord eller årets oord, men det kanske vore något man kunde införa? Vad tycker du?

/Johan